Talent

Het startpunt voor de employable medewerker

"Een organisatie kan zich alleen ontwikkelen als de medewerkers in een organisatie zich ontwikkelen. Machines, procedures, klantcontacten etc. ontwikkelen zich immers niet vanzelf. Dat gebeurt alleen als de mensen in een organisatie zich ook ontplooien."
talent.png

De huidige arbeidscapaciteit kenmerkt zich door meer verscheidenheid en fragmentatie. ‘one size fits all’ gaat niet langer op. Het ontwikkelen en laten renderen van menselijk kapitaal staat centraal. Dit gebeurt door talentontwikkeling en talent-benutting.

Een tweede relatie met talent die van belang is, is employabillity. Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en talentontwikkeling gaan hierbij samen. Een medewerker die ingezet wordt op basis van zijn talenten zal beter en langer inzetbaar zijn. Wellicht is het belangrijkste element van talent de waarde die we aan onze omgeving toevoegen. Hierin begeleiden wij:

  • door zicht te geven op de unieke talenten van individuen binnen het team;
  • door analyse te maken hoe de talenten zich verhouden tot de inzetbaarheid binnen de organisatie nu en zeker ook in de toekomst;
  • door jou en jouw unieke talent vorm te geven en in te zetten(doelgericht): wat heb je daar voor nodig vanuit je omgeving, en heel belangrijk vanuit jezelf.

Develop Beyond Talent

Bent u een ambitieuze werkgever of leidinggevende die human capital ook daadwerkelijk als belangrijkste kapitaal beschouwt? Is ontwikkeling naar future proof medewerkers een wens en wilt u vanuit die visie:

  • ontwikkeling en ontplooiing van aanwezig talent stimuleren vanuit een leven lang agile leren?
  • zelfleiderschap stimuleren (mindset en skills)?
  • future proof employability borgen waarin toekomstperspectief een groot aandeel is en zij professionaliseren door ontwikkeling (autonoom handelende professionals)


Development Beyond Talent ondersteunt organisaties en teams, altijd met een scherp oog op de ontwikkeling van het individu binnen de organisatie of het team. Informeer wat wij voor u kunnen doen met onze op maat gemaakte programma's.

Bericht

Borchmolendijk 28 5492 AK Sint-Oedenrode
06 5181 2214  info@developmentbeyondtalent.nl  www.developmentbeyondtalent.nl